BRIEVEN AAN MOEDER

  • Beschrijving
  • Meer details

KOSTAS MONTIS

Vertaling Hero Hokwerda
Cyprus is een klein land, met een groot lijden en een grote poëzie.
Van Kostas Montis, de belangrijkste naoorlogse dichter van het eiland, verschenen in 1987 al eens de minuscule Momenten in het Nederlands. Nu volgen dan zijn grootse poëmen (Drie) Brieven aan Moeder.
De Moeder is voor Montis degene door wie God in contact met de mensen blijft. Tot haar richt de dichter, als een kind, zijn biecht: over zijn eigen lot, over het lijden van zijn eiland en over wat de mensheid van het bestaan in het algemeen heeft weten te maken. En over zijn neiging zich er maar bij neer te leggen, maar ook over de koppigheid waarmee hij steeds weer zich teweer blijft stellen.
In een mengeling van tederheid en sarcasme, van liefde en haat, van moedeloosheid en eigenzinnig verzet, probeert Montis de menselijke waardigheid hoog te houden.